Oikonomia

Oikonomia is een jonge organisatie die graag mensen helpt. Mensen die tijdelijk of structureel niet in staat zijn om hun persoonlijke financiën te beheren.

Bij iedere situatie wordt gekeken met welke inzet van middelen we het meeste recht doen aan een oplossing voor uw vraag. Oikonomia hecht waarde aan het bespreken van wederzijdse verwachtingen om teleurstellingen te voorkomen. Zo gaan we op weg naar bewust beheer van uw financiële middelen.

RegisterExecuteur

Als RegisterExecuteur houd ik mij bezig met het afwikkelen van nalatenschappen en regelen wij zaken waar nabestaanden na het overlijden van een dierbare mee te maken kunnen krijgen. Maar ook tijdens het leven kunnen wij uw nalatenschap bespreken en u adviseren over juridische en fiscale zaken.

Beschermingsbewind

Als iemand vanwege beperkingen in gezondheid, niet in staat is zijn of haar financiën te beheren is dat een moeilijke situatie. Aan de rechter kan dan worden gevraagd om ons te benoemen als bewindvoerder. Het is dan onze verantwoordelijkheid om samen met betrokkene zijn of haar financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Budgetbeheer

Budgetbeheer wordt ingezet als Budgetcoaching niet of nog niet passend is bij uw financiële hulpvraag en bewindvoering een te zware maatregel is. Wij helpen u dan bij het samenstellen van een overzicht van inkomsten en uitgaven en brengen deze in balans.